1988 Yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Korno Sanat Dalına kabul edilerek Prof. Erol Gömürgen’ in öğrencisi oldu. 1998 Yılında bu bölümden mezun oldu. Aynı yıl açılan yüksek lisans programına kabul edildi ve 2002 yılında mezun oldu. 2002 Yılında Hacettepe Senfoni Orkestrasında göreve başlayan sanatçı halen bu kurumda Korno sanatçısı olarak görev yapmaktadır.